การทำงานของพัดลมยักษ์

พัดลมยักษ์ Big Fan ทำงานยังไง?
Big Fan สามารถส่งลมในปริมาณมาก ด้วยใบพัดที่กว้าง และมี เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร สามารถทำงานด้วยความเร็วรอบต่ำจน ถึง 50 รอบต่อนาที เมื่อลมถูกส่งอย่างช้าๆลงกระทบพื้นจะเกิดการ เปลี่ยนทิศทางที่เรียกว่า 'floor jet' คือการเคลื่อนตัวออกไปรอบ ทุกทิศทาง 360 องศา โดยลมจะเคลื่อนที่ไปตามระดับพื้นดินจนกว่า จะเจอกับผนัง ลมจะมีการเบี่ยงเบนทิศทางขึ้นสู่ด้านบนอีกครั้ง การ เคลื่อนที่ของลมในปริมาณที่มาก นี้จะครอบคลุมพื้นที่การทำงาน ส่วนใหญ่ จึงช่วยให้คนทำงานและเครื่องจักรทั้งหมดเย็นลง พัดลมยักษ์ Big Fan 1 ตัว การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีพื้นที่ครอบคลุมมาก ถึง 1400 m² (ในพื้นที่โล่ง) นอกจากนี้ยังสามารถลดความชื้น และ ก๊าซที่เป็นอันตรายในพื้นที่ทำงานได้ ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงาน ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับคนทำงาน
การทำงานของพัดลมยักษ์ Big Fan
การกระจายลมของพัดลมยักษ์ในพื้นที่ปิด

พื้นที่การทำงานของพัดลมยักษ์

รู้สึกเย็นขึ้น 5° C
พัดลมยักษ์ Big Fan
การวิจัยของ American Society for Heating, Coolrigeration and Air Conditioning Engineers(ASHRAE) แสดงให้เห็นว่าการ เคลื่อนที่ของอากาศ จะช่วยทำ ให้รู้สึกว่าอุณหภูมิ ลดลง ซึ่งจากผลการวิจัยนี้จะช่วยให้คนทำงาน รู้สึกเย็นลงได้ แม้ว่าอุณหภูมิอากาศจริงจะไม่ลด ลง เช่นเดียวกับการที่ได้สัมผัสกับลมกระโชกแรง หรือลมทะเล ในวันที่อากาศร้อนจากตารางนี้ แสดงให้เห็นถึงการลดลงของ อุณหภูมิที่วัด ได้จากความรู้สึกในระยะความห่างต่างๆ โดยASHRAE ตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2013
ประสิทธิภาพการทำงานกว้าง 7.3 m
A B C 14 m 28 m 40 m
Zone
Avg.Velocity
∆TPTD
A
3.0 - 3.5 m/s
4 - 5 °C
B
2.0 - 2.5 m/s
3 - 4 °C
C
0.5 - 1.0 m/s
2 - 3 °C
3.1m Fan Zone Performance
A B C 7 m 12 m 18 m
Zone
AVG.Velocity
∆TPTD
A
2.0 - 2.5 m/s
3 - 4 °C
B
1.0 - 1.5 m/s
3 - 3.5 °C
C
0.5 - 1.0 m/s
2 - 3 °C
∆T PTD is Perceived Temperature Drop
Ball Jet Diffuser
Evaporative Cooler
EVAP + Big Fan Controller

การทำงานของพัดลมยักษ์ Big Fan + EVAP

รู้สึกเย็นขึ้น 12° C

ตัวอย่างการกระจายลมเย็นของ
พัดลมอีแวป (°C)

พัดลมยักษ์ Big Fan สามารถรวมเข้ากับเทคโนโลยีของ Evaporative Coolingได้ โดย ที่ Big Fan สามารถช่วยกระจายอากาศเย็นจากเครื่อง evaporative cooler ทำให้เรารู้ถึงอุณหภูมิ ที่ลดลงได้ถึง 12 องศาเซลเซียส
Outside Air RH(%)
Outside Air Dry-Bulb Temperature (°C)
30
31
32
33
34
35
35
21
21
22
23
24
25
40
22
22
23
24
25
26
45
22
23
24
25
26
27
50
23
24
25
26
27
27
55
24
25
26
27
27
28
60
25
26
26
27
28
29
65
25
26
27
28
29
30
70
26
27
28
29
30
-
75
27
28
29
30
-
-

ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกแบบฟอร์ม หากต้องการติดต่อเพื่อเข้าชมการทำงานของพัดลมยักษ์ หรือสอบถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าอื่นๆของเรา